Advertisement
Larger FontSmaller Font
Sık Kullanılan Ekle
Açılış Sayfası Yap
FAYDALI YAZILIMLAR
İnternet Uygulamaları
İşletim Sistemleri
Ofis Uygulamaları
İş Uygulamaları
İçerik Yönetimi
Çeşitli Araçlar
Oyunlar
BİLİŞİM AÇIK KAYNAK YAZILIMLAR İLE GELİŞİYOR
Açık Kaynak Kod Platformu ülkemizde açık kaynak kod yazılımlara gönül vermiş STK'lar, bilişim  şirketleri, uzmanlar ve akademisyenlerin oluşturduğu bir birlikteliktir. Bu tamamen sivil bir girişimdir. Amacı   ülkemizde açık kaynak kod yazılımlar konusunda bilinç oluşturmak, kamuoyunu bilgilendirmek, bu konularda ortak politikalar oluşturmak, proje geliştirmek ve uygulamalara katkı sağlamaktır . Açık Kaynak Kod Platformu bu konuda en geniş katılımı sağlamaya yönelik bir bakış açısından hareketle, kimseyi dışlamamaya özen göstermektedir. Bu birliktelik gevşek ve tamamen gönüllü bir birlikteliktir.

Açık Kaynak Kod Platformu.
 
ÖZGÜR YAZILIM

"Özgür Yazılım" özgürlükleri korumaya yönelik bir akımın adıdır. İngilizce'deki "free" sözcüğünün çift anlaml ı olmasından dolayı bazı yanlış anlamalar olmaktadır. Özgür yazılım ücretsiz (bedava) olmak zorunda değildir.

Özgür yazılımın temelinde kullanıcının bir yazılımı çalıştırma, kopyalama, dağıtma, inceleme, değişitrime ve geliştirme özgürlükleri yatar. Daha kesin ve açık bir ifadeyle, kullanıcılara şu haklar tanınmıştır:

  • Her türlü amaç için programı çalıştırma özgürlüğü.
  • Programın nasıl çalıştığını inceleme ve kendi gereksinimleri doğrultusunda değiştirme özgürlüğü. (Program kaynak koduna erişim bunun için bir ön şarttır.)
  • Yeniden dağıtma ve toplumla paylaşma özgürlüğü.
  • Programı geliştirme ve gelişmiş haliyle topluma dağıtma özgürlüğü. Böylece yazılım bütün toplum yararına geliştirilmiş olur. ( Program kaynak koduna erişim bunun için de bir önşarttır.)
 
Top! Top!